ลงทะเบียนยืนยันการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยพะเยา.


บริการ

- เปลี่ยนรหัสผ่าน Change password
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์
- ลงทะเบียน User Account ใหม่

เอกสารคู่มือ


- ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้บริการ User Account ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ขั้นตอนการสำรอง E-mail เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ยกเลิก)
- โปรแกรมสำหรับใช้สำรอง E-mail (Thunderbird) (ยกเลิก)
- การสร้าง Profile UP Mail
- ขั้นตอนการสร้าง BackupMail จาก NU Mail ไป Backup Mail
- ขั้นตอนการคัดลอกจาก BackupMail ไป UP Mail
- วิธีการใช้งาน UP Mail
- วิธีการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับแจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมล
- เปลี่ยน Password UP Mail
- วิธีการเข้าร่วมโดเมน UP (Join Domain)
- วิธีการ ตั้งค่า Proxy ใหม่ (proxy.up.ac.th)
- รหัสที่ใช้ในการตั้งชื่อเครื่อง


พบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อ 2284, 2285