สำหรับนิสิตที่สมัครโครงการับรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และลืม password เพื่อเข้าระบบสมัคร สามารถตรวจสอบรหัสผ่านได้ดังนี้
"รหัสนิสิต และรหัสผ่าน (ที่ใช้ในระบบ REG)" (นิสิตที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป)


ตรวจสอบรหัสผ่าน
รหัสนิสิต 
รหัสผ่าน
 
ตรวจสอบ
   
รหัสผ่านสำหรับระบบรับสมัคร
 


Since 31 กรกฎาคม 2555
งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-1273 Fax. 054-466-694