กรอกเงื่อนไขที่ต้องการ
ข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา: คำค้นหา: จำนวนผลลัพธ์:
v
ค้นหา
รายการครุภัณฑ์ที่ตรงตามเงื่อนไข
 
รหัสครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์
ชื่อครุภัณฑ์
SerialNumber
ยี่ห้อ
สภาพ
สถานที่ติดตั้ง
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
เลขที่สัญญา
สถานะ
[ดูรายละเอียด]7110-018-039ครุภัณฑ์สำนักงานกล่องสี่เหลี่ยม Lucky worldดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2549103/2548ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]7110-018-038ครุภัณฑ์สำนักงานกล่องสี่เหลี่ยม Lucky worldดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2549103/2548ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]7110-018-037ครุภัณฑ์สำนักงานกล่องสี่เหลี่ยม Lucky worldดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2549103/2548ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7105-008-054ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่าน  ดีกองอาคารสถานที่(พระตำหนัก)มหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2552รด.18/2552(พะเยา)ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7105-008-053ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่าน  ดีกองอาคารสถานที่(พระตำหนัก)มหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2552รด.18/2552(พะเยา)ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7105-008-052ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่าน  ดีกองอาคารสถานที่(พระตำหนัก)มหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2552รด.18/2552(พะเยา)ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7105-008-051ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่าน  ดีกองอาคารสถานที่(พระตำหนัก)มหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2552รด.18/2552(พะเยา)ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7105-008-050ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่าน  ดีกองอาคารสถานที่(พระตำหนัก)มหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2552รด.18/2552(พะเยา)ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7105-008-049ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวผ้าม่าน  ดีกองอาคารสถานที่(พระตำหนัก)มหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2552รด.18/2552(พะเยา)ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7125-002-336ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโต๊ะ  ดีอาคารบริการโรงแรมมหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2548งปม.96/2548ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย6630-002-118ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษา  ดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา2552รด.14/52ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]พย7450-005-007ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร3JBFA004043panasonicชำรุดกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา==>มหาวิทยาลัยพะเยา255157/51จำหน่าย
[ดูรายละเอียด]ZFA15-6620-006-117/54ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาC911_0022Memmertดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]ZFA15-6620-006-116/54ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาB052411-002UVPดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]ZFA16-6620-006-052/54ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้แช่10301493Sanyoดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]ZFA16-6620-006-051/54ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น10302239Mitsubishiดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]ZFA16-6620-006-050/54ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น10302239Mitsubishiดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]ZFA15-6620-006-115/54ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษา2P8245-11409800Mecasysดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]ZFA15-6620-006-114/54ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาW8693Biohitดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
[ดูรายละเอียด]ZFA15-6620-006-113/54ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษา Adolf&Ovenดีวิทย์แพทย์ 255431/54ใช้งาน
Page 1 of 3 (50 items)
Prev
1
2
3
Next