พะเยาวิจัย

University Of Phayao

ลงทะเบียนส่งผลงาน

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

"Impact Rankings University"
ปิดรับสมัคร

เข้าใช้งานระบบ


Email
รหัสผ่าน
ลงชื่อเข้าใช้


กำหนดการกิจกรรม

# กิจกรรม นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสาร นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceeding ลงทะเบียนร่วมงานทั่วไป
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2563
2 - ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป
มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563 มิถุนายน 2563 – 1 ตุลาคมม 2563 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
3 ประกาศผลการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 -
4 ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอ ไม่เกินวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ไม่เกินวันที่ 16 พศจิกายน 2563 -
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ไม่เกินวันที่ 6 พศจิกายน 2563 -
6 ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมทั่วไป ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน 4 ธันวาคม 2563 ไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2563
7 นำเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 28-29 มกราคม 2564
8 สรุปผลโครงการ กุมภาพันธ์ 2564 – มีนาคม 2564
*วารสารนเรศวรพะเยา สามารถตีพิมพ์ได้ในปี 2564
*วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถตีพิมพ์ได้ในปี 2565 อัพเดทวันที่ 29 พฤษภาคม 2563