พะเยาวิจัย

University Of Phayao

ลงทะเบียนส่งผลงาน

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

"Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation"
ปิดรับสมัคร

เข้าใช้งานระบบ


Email
รหัสผ่าน
ลงชื่อเข้าใช้


กำหนดการกิจกรรม

ที่ กิจกรรม นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ใน วารสาร* นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceedings ลงทะเบียนร่วมงานทั่วไป
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
2 • ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์
• ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป
กรกฎาคม 2564 – 15 กันยายน 2564 กรกฎาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
3 ประกาศผลการพิจารณา ตั้งแต่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2564 -
4 ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอ ไม่เกิน 11 ตุลาคม 2564 ไม่เกิน 16 พฤศจิกายน 2564 -
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข 30 ตุลาคม 2564 2 ธันวาคม 2564 -
6 ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมทั่วไป ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เกิน 15 ธันวาคม 2564 ไม่เกิน 15 ธันวาคม 2564 ไม่เกิน 15 ธันวาคม 2564
7 นำเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 25-28 มกราคม 2565 (online)
8 สรุปผลโครงการ กุมภาพันธ์ 2565 – มีนาคม 2565