ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียม(อาหารและหอพัก)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

                                            

 ระดับชั้น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 10,000 บาท 7,000 บาท
 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 15,000 บาท

 32,000 บาท

 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 20,000 บาท 32,000 บาท


สามารถนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารที่กำหนดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 


กรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อ Download แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าอาหาร

รหัสประจำตัวประชาชน
 
เข้าสู่งานระบบ
  


Since 20 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690