CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง93.98
ฤทธิยะวรรณาลัย83.54
ศึกษานารีวิทยา62.65
บางกะปิ62.65
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร62.65
มหาวิทยาลัยมหิดล52.21
หอวัง41.77
สายน้ำผึ้ง41.77
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ41.77
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน41.77
 รวม 226 
Page 1 of 12 (111 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ระบบสอบกลาง (Admissions)6930.53
ส่วนกลาง-สกอ.5926.11
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)3214.16
โควตาทั่วประเทศ2310.18
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(แพทย์แนวใหม่)62.65
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา52.21
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา52.21
ความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ52.21
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา31.33
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์31.33
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา20.88
โครงการระบบรับตรง (โควตา)20.88
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา20.88
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท20.88
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการพิเศษ (ฉบับแก้ไข)20.88
 รวม 226 
Page 1 of 2 (21 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th