CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ชลราษฎรอำรุง513.16
สิงห์สมุทร410.53
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี410.53
ชลกันยานุกูล410.53
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร37.89
บางละมุง37.89
ศรีราชา25.26
บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์25.26
อัสสัมชัญศรีราชา12.63
สุรศักดิ์วิทยาคม12.63
 รวม 38 
Page 1 of 2 (19 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ระบบสอบกลาง (Admissions)923.68
โควตาทั่วประเทศ821.05
ส่วนกลาง-สกอ.615.79
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)410.53
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 625.26
รับตรง-วิธีพิเศษ12.63
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255512.63
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา12.63
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา12.63
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา12.63
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา12.63
โครงการนักเรียนเรียนดี12.63
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน สำหรับบุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉิน12.63
ความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ12.63
 รวม 38 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th