CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
สุรนารีวิทยา918.37
ราชสีมาวิทยาลัย816.33
พิมายวิทยา48.16
ปากช่อง48.16
บุญวัฒนา36.12
อัสสัมชัญ นครราชสีมา24.08
สุรธรรมพิทักษ์24.08
มารีย์วิทยา24.08
ห้วยแถลงพิทยาคม12.04
เสิงสาง12.04
 รวม 49 
Page 1 of 3 (23 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.2142.86
ระบบสอบกลาง (Admissions)1326.53
โควตาทั่วประเทศ48.16
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 636.12
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา24.08
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา24.08
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)24.08
โอนย้าย12.04
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12.04
 รวม 49 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th