CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
สังขะ1725.00
สุรวิทยาคาร913.24
สนมวิทยาคาร913.24
ลานทรายพิทยาคม57.35
สิรินธร45.88
พนมดงรักวิทยา45.88
ไทรแก้ววิทยา34.41
แตลศิริวิทยา34.41
ศีขรภูมิพิสัย22.94
วีรวัฒน์โยธิน22.94
 รวม 68 
Page 1 of 2 (17 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3247.06
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61623.53
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ710.29
ส่วนกลาง-สกอ.45.88
โควตาทั่วประเทศ34.41
ระบบสอบกลาง (Admissions)22.94
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา22.94
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา11.47
 11.47
 รวม 68 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th