CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ศรีสะเกษวิทยาลัย2132.31
น้ำเกลี้ยงวิทยา57.69
นครศรีลำดวนวิทยา57.69
กันทรารมณ์57.69
สตรีสิริเกศ46.15
ยางชุมน้อยพิทยาคม46.15
ขุขันธ์34.62
ราชประชานุเคราะห์ 2923.08
โนนค้อวิทยาคม23.08
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ23.08
 รวม 65 
Page 1 of 3 (21 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62640.00
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1523.08
ส่วนกลาง-สกอ.69.23
ระบบสอบกลาง (Admissions)69.23
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ34.62
โควตาทั่วประเทศ34.62
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา34.62
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ11.54
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา11.54
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา11.54
 รวม 65 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th