CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
เมืองพลพิทยาคม1614.41
หนองเรือวิทยา1412.61
ภูเวียงวิทยาคม1210.81
บ้านไผ่1210.81
มหาวิทยาลัยขอนแก่น87.21
ขามแก่นนคร65.41
ขอนแก่นวิทยายน65.41
ศรีกระนวนวิทยาคม54.50
แก่นนครวิทยาลัย54.50
ชุมแพศึกษา43.60
 รวม 111 
Page 1 of 3 (28 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 63027.03
ส่วนกลาง-สกอ.2522.52
ระบบสอบกลาง (Admissions)1917.12
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ98.11
โควตาทั่วประเทศ43.60
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา32.70
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)32.70
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(แพทย์แนวใหม่)21.80
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท21.80
รับตรง-โครงการพิเศษ10.90
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255510.90
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255410.90
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255510.90
โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (โครงการพิเศษ)10.90
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา10.90
 รวม 111 
Page 1 of 2 (23 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th