CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย513.51
พลพัฒนศึกษา513.51
สตรีศึกษา410.81
หนองพอกวิทยา38.11
เสลภูมิพิทยาคม38.11
โพนทองพัฒนาวิทยา38.11
พนมไพรวิทยาคาร38.11
เมืองสรวงวิทยา25.41
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด25.41
จันทรุเบกษาอนุสรณ์25.41
 รวม 37 
Page 1 of 2 (14 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1232.43
ส่วนกลาง-สกอ.821.62
ระบบสอบกลาง (Admissions)718.92
โอนย้าย25.41
โควตาทั่วประเทศ25.41
โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (โครงการพิเศษ)25.41
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา25.41
รับตรง-โครงการพิเศษ12.70
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา12.70
 รวม 37 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th