CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ธาตุนารายณ์วิทยา822.22
สว่างแดนดิน616.67
สกลราชวิทยานุกูล616.67
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ616.67
ร่มเกล้า411.11
มัธยมวานรนิวาส38.33
สกลนคร12.78
โพนงามศึกษา12.78
บ้านม่วงพิทยาคม12.78
 รวม 36 
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61027.78
ส่วนกลาง-สกอ.822.22
รับตรง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ719.44
ระบบสอบกลาง (Admissions)38.33
โควตาทั่วประเทศ38.33
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา38.33
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา12.78
โครงการนักเรียนเรียนดี12.78
 รวม 36 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th