CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
จอมทอง12510.15
รังษีวิทยา614.96
ฝางชนูปถัมภ์554.47
กาวิละวิทยาลัย504.06
สันป่าตองวิทยาคม463.74
สันกำแพง453.66
ยุพราชวิทยาลัย453.66
แม่แจ่ม403.25
วัฒโนทัยพายัพ362.92
นวมินทราชูทิศ พายัพ362.92
 รวม 1231 
Page 1 of 8 (79 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการนักเรียนเรียนดี26221.28
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 618214.78
ระบบสอบกลาง (Admissions)15312.43
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการวิชาการ1169.42
ส่วนกลาง-สกอ.1018.20
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน544.39
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)534.31
โควตาทั่วประเทศ493.98
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา312.52
รับตรง-วิธีพิเศษ272.19
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา241.95
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา171.38
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2554171.38
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา171.38
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555161.30
 รวม 1231 
Page 1 of 3 (39 items)
Prev
[1]
2
3
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th