CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน16724.45
ป่าซาง7110.40
จักรคำคณาทร639.22
เวียงเจดีย์วิทยา537.76
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง436.30
บ้านแป้นพิทยาคม385.56
น้ำดิบวิทยาคม385.56
อุโมงค์วิทยาคม294.25
ทาขุมเงินวิทยาคาร263.81
แม่ทาวิทยาคม243.51
 รวม 683 
Page 1 of 3 (23 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการนักเรียนเรียนดี30344.36
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการวิชาการ6910.10
ระบบสอบกลาง (Admissions)558.05
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6537.76
ส่วนกลาง-สกอ.507.32
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน436.30
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา223.22
โควตาทั่วประเทศ213.07
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่121.76
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา121.76
โควตาภาคเหนือตอนบน91.32
รับตรง-วิธีพิเศษ71.02
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา71.02
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255540.59
รับตรง-โครงการพิเศษ30.44
 รวม 683 
Page 1 of 2 (24 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th