CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
อุตรดิตถ์10224.94
อุตรดิตถ์ดรุณี7618.58
พิชัย6114.91
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์235.62
น้ำริดวิทยา204.89
น้ำปาดชนูปถัมภ์204.89
ตรอนตรีสินธุ์194.65
ลับแลพิทยาคม163.91
ทองแสนขันวิทยา163.91
ท่าปลาประชาอุทิศ122.93
 รวม 409 
Page 1 of 3 (22 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 68721.27
โครงการระบบรับตรง (โควตา)5713.94
ส่วนกลาง-สกอ.5613.69
ระบบสอบกลาง (Admissions)5613.69
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง4410.76
โควตาทั่วประเทศ338.07
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา122.93
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)102.44
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255571.71
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่71.71
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255471.71
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา61.47
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์51.22
โครงการนักเรียนเรียนดี51.22
รับตรง-คณะเกษตรศาสตร์ฯ40.98
 รวม 409 
Page 1 of 2 (23 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th