CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
พะเยาพิทยาคม71624.47
ดอกคำใต้วิทยาคม2297.83
แม่ใจวิทยาคม2237.62
เชียงคำวิทยาคม2227.59
ฟากกว๊านวิทยาคม1485.06
จุนวิทยาคม1475.02
ปงพัฒนาวิทยาคม1304.44
ประชาบำรุง1244.24
เชียงม่วนวิทยาคม943.21
ฝายกวางวิทยาคม872.97
 รวม 2926 
Page 1 of 4 (40 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการนักเรียนเรียนดี86129.43
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน2739.33
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62348.00
ระบบสอบกลาง (Admissions)1926.56
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการวิชาการ1916.53
ส่วนกลาง-สกอ.1786.08
โควตาภาคเหนือตอนบน1525.19
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา1505.13
โควตาทั่วประเทศ852.90
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555692.36
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา672.29
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)541.85
ความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ511.74
รับตรง-วิธีพิเศษ501.71
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่471.61
 รวม 2926 
Page 1 of 3 (45 items)
Prev
[1]
2
3
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th