CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
กำแพงเพชรพิทยาคม8412.71
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร7110.74
วัชรวิทยา669.98
พรานกระต่ายพิทยาคม477.11
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์466.96
ขาณุวิทยา436.51
ทุ่งทรายวิทยา355.30
ระหานวิทยา284.24
คลองลานวิทยา274.08
โค้งไผ่วิทยา223.33
 รวม 661 
Page 1 of 4 (35 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการระบบรับตรง (โควตา)15623.60
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 614421.79
โควตาทั่วประเทศ10716.19
ส่วนกลาง-สกอ.7010.59
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง588.77
ระบบสอบกลาง (Admissions)416.20
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา192.87
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา182.72
รับตรง-วิธีพิเศษ101.51
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่91.36
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255550.76
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา50.76
โครงการนักเรียนเรียนดี40.61
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา30.45
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255430.45
 รวม 661 
Page 1 of 2 (22 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th