CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
สุโขทัยวิทยาคม30923.93
สวรรค์อนันต์วิทยา19314.95
อุดมดรุณี13110.15
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์1299.99
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์816.27
เมืองเชลียง554.26
บ้านด่านลานหอยวิทยา473.64
กงไกรลาศวิทยา443.41
คีรีมาศพิทยาคม362.79
บ้านไร่พิทยาคม342.63
 รวม 1291 
Page 1 of 3 (29 items)
Prev
[1]
2
3
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการระบบรับตรง (โควตา)33125.64
โควตาทั่วประเทศ22117.12
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 622117.12
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ในสังกัด สพม. เขต 3814411.15
ส่วนกลาง-สกอ.1229.45
ระบบสอบกลาง (Admissions)594.57
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา463.56
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา413.18
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่241.86
รับตรง-วิธีพิเศษ201.55
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2554161.24
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255590.70
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา90.70
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255460.46
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา50.39
 รวม 1291 
Page 1 of 2 (23 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th