CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
จ่านกร้อง12413.19
เตรียมอุมดมศึกษาภาคเหนือ (พิษณุโลกพิทยาคม)12112.87
เฉลิมขวัญสตรี778.19
นครไทย485.11
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก475.00
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ454.79
ประชาสงเคราะห์วิทยา424.47
พุทธชินราชพิทยา394.15
ชาติตระการวิทยา384.04
มหาวิทยาลัยนเรศวร293.09
 รวม 940 
Page 1 of 6 (52 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 619821.06
โครงการระบบรับตรง (โควตา)16717.77
ระบบสอบกลาง (Admissions)12913.72
ส่วนกลาง-สกอ.879.26
โควตาทั่วประเทศ869.15
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง454.79
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)454.79
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)384.04
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา262.77
รับตรง-วิธีพิเศษ212.23
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา171.81
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2555141.49
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา131.38
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา111.17
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่90.96
 รวม 940 
Page 1 of 2 (30 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th