CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
พิจิตรพิทยาคม16720.69
ตะพานหิน15018.59
โพธิธรรมสุวัฒน์678.30
สระหลวงพิทยาคม637.81
บางมูลนากภูมิวิทยาคม556.82
เขาทรายทับคล้อพิทยา516.32
สากเหล็กวิทยา475.82
สามง่ามชนูปถัมภ์323.97
เทศบาลบ้านปากทาง212.60
บัณฑิตศึกษาลัย151.86
 รวม 807 
Page 1 of 4 (36 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 620925.90
โควตาทั่วประเทศ19424.04
โครงการระบบรับตรง (โควตา)12415.37
ส่วนกลาง-สกอ.749.17
ระบบสอบกลาง (Admissions)465.70
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา455.58
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา161.98
รับตรง-วิธีพิเศษ121.49
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2554111.36
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่91.12
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา91.12
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา80.99
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์80.99
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255570.87
โครงการทายาทเกษตรกร60.74
 รวม 807 
Page 1 of 2 (30 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th