CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
หล่มเก่าพิทยาคม669.46
วิทยานุกูลนารี568.02
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์486.88
หล่มสักวิทยาคม476.73
เพชรพิทยาคม426.02
ชนแดนวิทยาคม395.59
หนองไผ่375.30
นิยมศิลป์อนุสรณ์334.73
ติ้ววิทยาคม213.01
ดงขุยวิทยาคม213.01
 รวม 698 
Page 1 of 5 (48 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 618125.93
โครงการระบบรับตรง (โควตา)18025.79
โควตาทั่วประเทศ9713.90
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง497.02
ส่วนกลาง-สกอ.486.88
ระบบสอบกลาง (Admissions)476.73
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา192.72
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา152.15
รับตรง-วิธีพิเศษ101.43
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ101.43
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา60.86
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา60.86
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาใหม่50.72
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์50.72
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255540.57
 รวม 698 
Page 1 of 2 (23 items)
Prev
[1]
2
Next
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th