CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต1125.00
วิสุทธรังษี715.91
กาญจนานุเคราะห์715.91
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี49.09
เทพมงคลรังษี36.82
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง36.82
ท่ามะกาวิทยาคม24.55
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี12.27
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม12.27
เลาขวัญราษฎร์บำรุง12.27
 รวม 44 
Page 1 of 2 (14 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
ส่วนกลาง-สกอ.1227.27
ระบบสอบกลาง (Admissions)920.45
โควตาทั่วประเทศ920.45
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา49.09
โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ36.82
รับตรง-ภาคเหนือตอนบน12.27
โครงการรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา12.27
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 612.27
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255412.27
โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์12.27
ความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ12.27
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา (ป.โท)12.27
 รวม 44 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th