CITCOMS 

      

ระบบรายงานจำนวนนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 


.: กลับหน้าหลัก :.
จำนวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระบบ
จังหวัด  
  
The chart showing Series 1 series, Series 2 series, Series 3 series, Series 4 series, Series 5 series.
โรงเรียน
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี1120.75
สงวนหญิง916.98
อู่ทอง713.21
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1611.32
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี611.32
บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์47.55
กรรณสูตศึกษาลัย35.66
สามชุกรัตนโภคาราม23.77
ธรรมโชติศึกษาลัย23.77
ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"11.89
 รวม 53 
Page 1 of 2 (12 items)
Prev
[1]
2
Next
โครงการ
จำนวนนิสิต(Descending)
ร้อยละ
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 61935.85
โควตาทั่วประเทศ1324.53
ส่วนกลาง-สกอ.1018.87
ระบบสอบกลาง (Admissions)59.43
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา35.66
รับตรง-วิธีพิเศษ11.89
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 255511.89
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 255411.89
 รวม 53 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : CITCOMS
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1133 e-mail: 
citcoms@up.ac.th