พะเยาวิจัย

University Of Phayao

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

"Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)"

ปิดรับสมัคร

 

   เข้าใช้งานระบบ


Email
รหัสผ่าน
ลงชื่อเข้าใช้